Poliklinika Azabagić je osnovana 1996. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina, osnivač je rahmetli prim. dr Alija Azabagić, specijalista maksilofacijalne i oralne hirurgije.
+387 35 257 234
Sub - Ned: Ne radimo

Prim. dr. Alija Azabagić

Početna  /  Prim. dr. Alija Azabagić
Prim. dr. Alija Azabagić
IN MEMORIAM
Zakažite termin
We are here for you

Zakažite termin

Poliklinika Azabagić osnovana je 1996.godine u Tuzli (Bosna i Hercegovina), osnivač je prim. dr. Alija Azabagić (1947. – 2018.), specijalista maksilofacijalne i oralne hirurgije.

Prim. dr. Alija Azabagić rođen je 11.09.1947. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tuzli 1966. godine. Stomatološki fakultet završio je 1973. godine u Sarajevu. Preminuo je, nakon duge i teške bolesti 9. januara 2018. godine. Prim. dr. Alija Azabagić je u periodu od 1973. godine do 1989. godine radio u Domu zdravlja u Tuzli, nakon čega svoj radni vijek nastavlja u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla – Klinika za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju. Specijalizaciju iz oralne hirurgije, prim. dr. Alija Azabagić završio je 1983. godine, nakon čega i subspecijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije 1985. godine. Radeći na Klinici za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, prim. dr. Alija Azabagić je izdao više desetina stručnih radova, u tadašnjim časopisima, i iste objavio na domaćim i inostranim stručnim sastancima. U toku ratnih dejstava pored hirurškog rada obavljao je funkciju člana Upravnog odbora UKC-a Tuzla. Za poseban doprinos zaštiti zdravlja stanovništva, razvoju zdravstva i dugogodišnjoj uspješnoj karijeri, 1995. godine dodijeljen mu je naziv primarijus. Prim. dr. Alija Azabagić 1996. godine osniva privatnu stomatološku ordinaciju, a odmah zatim i prvu privatnu polikliniku na Tuzlanskom kantonu, ZU Poliklinika Azabagić koja je 2008. godine prerasla u Medicinsko dijagnostički centar, gdje je do odlaska u penziju i radio. Prim. dr. Alija Azabagić je bio član Inicijativnog odbora za osnivanje Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 1998. godine. Za vrijeme angažmana u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona, prim. dr. Alija Azabagić je obavljao mnogobrojne funkcije, i to funkciju vršioca dužnosti predsjednika Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, tužitelja i člana, odnosno predsjednika Komisije Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Osim kao stomatolog i zdravstveni stručnjak, bio je veoma angažiran u političkom, javnom i sportskom životu i svugdje je ostavio neizbrisiv trag, a posebno u rukometu obnašajući dugi niz godina dužnost predsjednika RK “Sloboda Solana”.

Specialty IN MEMORIAM
Work Days