Poliklinika Azabagić je osnovana 1996. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina, osnivač je rahmetli prim. dr Alija Azabagić, specijalista maksilofacijalne i oralne hirurgije.
+387 35 257 234
Sub - Ned: Ne radimo

1. Prof. Dr. Almasa Kapidžić

Početna  /  1. Prof. Dr. Almasa Kapidžić
1. Prof. Dr. Almasa Kapidžić
Neuropsihijatar
+387 35 30 20 10
Zakažite termin
We are here for you

Zakažite termin

U zvanje docenta za predmet “Neurologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabrana je oktobru 2006, a u zvanje vanrednog Profesora od januara 2011. godine. Šef je Odjeljenja opšte neurologije, Klinika za neurologiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla. Član je više liječničkih udruženja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se koristi engleskim jezikom.

Almasa (Ibrahim) Kapidžić rođena je 04. juna 1962. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1987. godine, gdje je u periodu 1989/1991. godine pohađala i postdiplomski studij. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli izabrana je u zvanje Višeg asistenta za predmet “Neuropsihijatrija” na Medicinskom fakultetu, 1999. godine. Zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 1999. godine, odbranivši magistarski rad pod nazivom “Profil bolesnika sa epileptičkim atakama alkoholne geneze”. Uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Faktori rizika za nastanak posttraumatske epilepsije i opravdanost profilakse antiepilepticima nakon ratne kraniocerebralne traume” 24.02.2006. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Nakon obavljenog redovnog stručnog staža zaposlena je na Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla (ranije Neuropsihijatrijska klinika), od 1989. godine. Specijalistički staž iz iz neuropsihijatrije započela je 1992., a specijalistički ispit uspješno položila 1996. godine u Tuzli. U periodu 1996-1997. pohađala je jednogodišnji ciklus edukativnih seminara iz oblasti psihotraume koji je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija i Medicinski fakultet. Godine 1996. otpočela je edukaciju iz epileptologije i elektroencefalografije u Tuzli, a u periodu od augusta do novembra 1997. godine (tri mjeseca), educirana je iz iste oblasti u bolnici St. Vinsent de Paul pri INSERM Univerzitetu u Parizu, te u Strasbourgu, tokom dva mjeseca, 2001.godine. Kao aktivni sudionik, učestvovala je na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Kao autor i koautor, objavila je oko 50 naučnih i stručnih radova. Tokom i nakon rata obavljala je volonterski posao supervizora u psihološkom centru, u Projektu „Žene-skrivene žrtve rata“,1993/1999. Nosilac je projekta „Norveška narodna pomoć (NPA). Aktivan sudionik je projekta „Ženska ljudska prava“, te nosilac projekta „HO Horizonti“ (u proceduri kod Evropske komisije). U zvanje docenta za predmet “Neurologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabrana je oktobru 2006, a u zvanje vanrednog Profesora od januara 2011. godine. Šef je Odjeljenja opšte neurologije, Klinika za neurologiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla. Član je više liječničkih udruženja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se koristi engleskim jezikom. Od 2008. godine je certificirani Trener Evropske Epileptološke Akademije (EUREPA) za BiH. Certificirani je VIREPA(Virtual Epilepsy Academy) elektroencefalografer/ epileptolog. Predsjednik je Lige protiv epilepsije u BiH i Lige protiv epilepsije TK-a.

Specialty Neuropsihijatar
Zanimanje Profesor doktor
Work Days Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Izuzetno kvalitetna usluga sa osobljem koje je više nego profesionalno i stručno bez dugih čekanja uz veoma povoljne cijene,
Zoran Mladenović
Profesionalno i ljubazno osoblje. Poseban profesionalizam D.Amira Azabagića sa stomatologije. Sve pohvale.
Jasmin Ramić
Sve pohvale.
Sead Iljazović