Dipl. ing. Adis Hidanović

Diplomirani radiološki inžinjer

Rođen sam 02.12.1973 godine u Beogradu,R Srbija. Osnovnu a potom i Medicinsku školu završio sam u Beogradu 1992. godine. U JZU UKC Tuzla zaposlen sam od 1999 godine na poslovima viseg RTG tehničara. Na Višoj radiološkoj školi diplomirao sam 1996. godine u Beogradu. Fakultet zdravstvenih studija – diplomirani inzinjer medicinske radiologije , diplomirao 2009 god u Sarajevu.

Educiran sam za sve samostalne poslove RTG tehničara u oblasti radiološke dijagnostike kao što su:
Poslovi asistencije u dijaskopiji, samostalni poslovi RTG tehničara u operacionim salama, poslovi u lokomotornoj RTG dijagnostici, poslovi na CT dijagnostici i MR dijagnostici.
Za poslove u CT i MRI dijagnostici sam se educirao u Nurnbergu, Njemačka.

Aktivno sam uključen u osnivanju Komore zdravstvenih radnika TK, i Komore diplomiranih inžinjera medicinske dijagnostike F BiH. Objavio sam 2 stručna rada, educirani sam ocjenjivač za poslove kvaliteta cine filma u radiološkoj dijagnosti. Za poslove kvaliteta educuran sam i od strane AKAZ F BiH.Tokom cijele svoje profesionalne karijere stalno se educiram u i van zemlje i kroz kontinuirane odlaske na stručne seminare, simpozije i kongrese.

Svoju profesionalnu djelatnost još uvijek obavljam u ZU Poliklinika Azabagić Tuzla a osobito na poslovima MR dijagnostike….