Profile Category: <span>Direktor</span>

Home / Direktor
Dr. Amir Azabagić
Profiles

Dr. Amir Azabagić

Trenutno obavlja funkciju direktora Z.U. Poliklinike Azabagić, a pored profesionalnog rada volonterski je predsjednik i upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice